INTEGRA - SYSTEM AUTOMATYCZNEGO NADZORU NAD RUCHEM DROGOWYM

Główne cele i założenia

System Automatycznego NadzoruGłównym celem SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NADZORU NAD RUCHEM DROGOWYM jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zastosowanie nowatorskich rozwiązań z dziedziny pomiaru prędkości, analizy obrazów oraz rozpoznawania numerów rejestracyjnych, transmisji danych, a także automatycznej scentralizowanej obróbki danych pozwala na:

 • 24-godzinną kontrolę strumieni transportowych.
 • Ograniczenie ilości wypadków związanych z przekraczaniem dozwolonej prędkości.
 • Wykorzystanie funkcji rozpoznawania numerów rejestracyjnych wszystkich przejeżdżających pojazdów w celu automatycznego sprawdzania w bazach danych (np. pojazdów poszukiwanych/utraconych).
 • Automatyzację wszystkich operacji: począwszy od rejestracji wykroczenia do wydruku postanowienia o postępowaniu administracyjnym przekłada się na znaczne skrócenie okresu postępowania.
 • Ograniczenie czynnika ludzkiego do minimum - wykluczenie pomyłek oraz subiektywizmu w ocenie naruszeń.
 • Rejestracja innych wykroczeń w ruchu drogowym: przejazd na czerwonym świetle, wjazd na przeciwny pas ruchu.
 • Integracja rozwiązań pochodzących od innych producentów. System umożliwia współpracę z Fotoradarami innych producentów za pomocą serwerów pośredniczących.

Główne funkcje i możliwości systemu

 • Pomiar prędkości i automatyczne fotografowanie pojazdów w strefie kontroli, zapis w kadrze zdjęcia: prędkości ruchu, daty i czasu i miejsca rejestracji, kierunku ruchu.
 • Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych przy pomocy oprogramowania i aparatury fotoradaru.
 • Możliwość pracy w nocy przy braku sztucznego światła dzięki wbudowanemu promiennikowi podczerwieni (bez oślepiania kierowcy).
 • Automatyczny przekaz on-line obrazów, danych o prędkości oraz numerach rejestracyjnych na serwer centralny/lokalny poprzez szyfrowany kanał transmisji.
 • Możliwość sprawdzenia rozpoznanego numeru rejestracyjnego w bazie danych według różnych kryteriów.
 • Automatyczne przygotowanie dokumentów do wysyłki
 • Export i import baz danych zidentyfikowanych pojazdów.
 • Profile użytkowników z zagwarantowanym różnicowaniem stopnia dostępu do danych.
 • Protokółowanie pracy operatora (rejestracja w systemie, zmiany ustawień, zmiany hasła, monitoring pracy itp).
 • Zbieranie danych statystycznych o intensywności ruchu, ilości pojazdów i graficzne przedstawienie wyników.
 • Wykorzystanie podpisu elektronicznego do ochrony informacji o wykroczeniach przed niepowołanymi zmianami.
 • Zdalne ustawianie urządzenia i sterowanie z Centrali.
 • Wsparcie techniczne/diagnostyka zdalna producenta za pomocą rezerwowego kanału diagnostycznego.
 • Odporność na zerwanie łączności. Przy zerwaniu łączności pomiędzy Fotoradarami, a serwerem - dane są gromadzone lokalnie, a po wznowieniu łączności są przekazywane na serwer.
 • Możliwość przenoszenia danych ze strefy kontroli do Centrali na wypadek usterek technicznych lub utraty łączności (lub w przypadku montażu fotoradaru w miejscu bez możliwości automatycznej transmisji danych). W charakterze nośnika można wykorzystywać notebook z samochodu patrolowego (WiFi).
 • Elastyczna modułowa struktura oraz pełna skalowalność, umożliwia rozbudowę systemu, a także połączenie podobnych systemów lokalnych w jeden system regionalny lub krajowy. W skład systemu może wchodzić dowolna ilość fotoradarów.

Ogólna struktura systemu Integra

[*pagetitle*]

I. Oprzyrządowanie strefy kontroli

Oprzyrządowanie strefy kontroli - oprzyrządowanie składające się z jednego lub kilku Fotoradarów (tyle ile pasów ruchu) wraz z osprzętem towarzyszącym.

Typowa kompletacja strefy kontroli zależy od liczby pasów ruchu:

Lp Oprzyrządowanie Ilość
(w zależności od ilości pasów ruchu)
2 3 4 8
1. Fotoradar 2 szt. 3 szt. 4 szt. 8 szt.
2. Koncentrator 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt.
3. Blok łączności bezprzewodowej 1-2 szt. 1-2 szt. 1-2 szt. 1-2 szt.
4. Blok zasilania elektrycznego 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt.

System Automatycznego NadzoruFOTORADAR ma monoblokową hermetyczną konstrukcję zawierającą: radar, komputer przemysłowy, kamerę, promiennik podczerwieni ( praca w nocy) blok przetwarzania danych, system kontroli klimatycznej, blok zasilania.

Zmiana parametrów fotoradaru odbywa się zdalnie przez Web-interfejs.

Fotoradary mocuje się nad środkową częścią każdego z pasów ruchu na wysokości od 5 do 7 m - daje to praktycznie 100% pewność rejestracji właściwego pojazdu (nikła szansa na pojawienie się innego pojazdu w kadrze). Taki sposób montażu znacząco ogranicza ryzyko uszkodzenia z powodu wandalizmu.

KONCENTRATOR – wyposażenie komunikacyjne, zapewniające przekaz danych z fotoradarów do Centrali. Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłości transmisji danych zaleca się przyłącze światłowodowe, lub inne szybkie połączenie przewodowe. Rekomendowana przepustowość kanału transmisji danych od każdej ze Stref Kontroli powinna wynosić nie mniej niż 2,5 Mbit/sek.

Koncentrator jest wyposażony w kanał diagnostyczny (standard GPRS), który pozwala na zdalną diagnostykę, aktualizację oprogramowania oraz regulacje parametrów Fotoradarów bez demontażu oprzyrządowania.

System Automatycznego NadzoruBLOK ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ - Przy pomocy bezprzewodowego kanału transmisji WLAN umożliwia wymianę danych on-line między Strefą Kontroli, a samochodem patrolowym.


System Automatycznego NadzoruBLOK ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO.

Zasilanie z zewnętrznej sieci 230V dochodzi do bloku zasilania, a następnie jest dalej rozprowadzane do pozostałych elementów Strefy Kontroli.

Osprzęt jest przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych.

II. Centrala

System Automatycznego Nadzoru

STANOWISKO CENTRALNE - Stanowisko operatora i Serwer Centralny wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.

W jego skład wchodzą następujące elementy:

 • Serwer baz danych - Serwer magazynujący oraz przetwarzający dane ze wszystkich Stref Kontroli. Serwer pozwala zarchiwizować dane dotyczące ok 8 milionów wykroczeń (pojemność dyskowa – 1500 GB). W przypadku zapełnienia danymi serwera System automatycznie przekierowuje zapis na kolejny „pusty” dysk. Dzięki ciągłej analizie obciążenia on-line System automatycznie balansuje przepływ danych pomiędzy poszczególnymi serwerami oraz macierzami dyskowymi – umożliwia to obsługę do 200 tysięcy zapytań na sekundę. Możliwość połączenia z Krajową Bazą Danych Pojazdów i Kierowców oraz integracją z systemem bankowym w celu automatycznej kontroli wpłat pieniędzy z mandatów.
 • Stanowisko Operatora - komputer z oprogramowaniem typu klient przeznaczony do obróbki danych oraz przygotowania dokumentów niezbędnych do postepowania administracyjnego, a także do zdalnego administrowania oraz zmiany ustawień Fotoradarów w dowolnej Strefie Kontroli (w zależności od stopnia uprawnień)
 • Urządzenia peryferyjne – drukarki, urządzenia do kopertowania oraz do segregowania korespondencji (wysyłka mandatów)

III. Patrol mobilny

Mobilny patrol – oprzyrządowanie w pojeździe patrolowym umożliwia otrzymanie foto-raportów na bieżąco na odcinku do 1,5 km od strefy kontroli.

W jego skład wchodzi: notebook z specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym podgląd on-line zdjęć pojazdów naruszających przepisy.

Galeria

[*pagetitle*] [*pagetitle*] [*pagetitle*] [*pagetitle*] [*pagetitle*] [*pagetitle*] [*pagetitle*] [*pagetitle*] [*pagetitle*]
© 2011-2017 VIDEORADAR Sp. z o.o. ostatnia aktualizacja: 12.11.2013.