Fotoradar śledzący - Integra 3D

Fotoradar śledzący - Integra 3D

Fotoradar śledzący - Integra 3DPrzyrząd do pomiaru prędkości pojazdów INTEGRA 3D przeznaczony jest do automatycznej kontroli ruchu drogowego oraz rejestracji wykroczeń.

Charakterystyczną cechą przyrządu INTEGRA 3D jest jednoczesne monitorowanie wszystkich pojazdów poruszających się na 4 pasach ruchu w obu kierunkach.

Zasada działania przyrządu Integra 3D

Zasada działania przyrządu Integra 3D

Przyrząd montuje się z boku kontrolowanego odcinka drogi, w odległości 2-3 metrów od jezdni, oraz na wysokości 5-8 metrów. Kompaktowa budowa umożliwia montaż na dowolnej, stałej konstrukcji znajdującej się na poboczu drogi (np. na maszt oświetleniowy lub słup energetyczny lub inne konstrukcje infrastruktury drogowej)

Przyrząd automatycznie mierzy szybkość oraz rozpoznaje numery wszystkich pojazdów w poruszających się w strefie kontroli. W przypadku przekroczenia prędkości przez dowolny z pojazdów w tej strefie przyrząd wykonuje dwa zdjęcia dla każdego z wykroczeń:

 • kadr przedstawiający ogólny zarys sytuacji (szeroki kadr) zawierające wszystkie pojazdy znajdujące się w strefie kontroli,
 • kadr przedstawiający pojazd przekraczający dozwoloną prędkość wraz z widokiem tablicy rejestracyjnej

Film przedstawiający zasadę działania przyrządu Integra 3D


Najważniejsze cechy i zalety

 • Automatyczny pomiar prędkości i położenia pojazdów poruszających się w obu kierunkach.
 • Pełna automatyka w zakresie sterowania, wykonywania zdjęć i automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR).
 • Pomiar prędkości każdego z pojazdów znajdujących się w strefie kontroli.
 • Automatyczna kontrola buspasów.
 • Automatyczny zapis danych na karcie SD.
 • Dane dla każdego z wykroczeń zawierać mogą: dwa zdjęcia, zmierzoną prędkość, kierunek jazdy, data i godzina wykroczenia, prędkość dozwoloną na tym odcinku drogi, nazwę kontrolowanego obszaru, współrzędne geograficzne, numer przyrządu.
 • Możliwość pracy w nocy, dzięki wbudowanemu nieoślepiającemu oświetlaczowi podczerwieni.
 • Wbudowany odbiornik GPS / GLONASS.
 • Ochrona oprogramowania i danych przed nieautoryzowanymi zmianami.
 • Montaż przyrządów na poboczu na istniejących elementach infrastruktury – zapewnia większą wszechstronność, większą liczbę dogodnych lokalizacji oraz obniża koszty montażu.
 • Montaż na wysokości od 5 do 8m znacząco ogranicza a nawet wyklucza ryzyko wandalizmu
 • Konfiguracja przyrządu podczas instalacji przy użyciu zintegrowanego ekranu dotykowego.
 • Możliwość transmisji zarejestrowanych danych przy pomocy sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej (3G, WiMAX, Wi-Fi).
 • Możliwość zdalnego wsparcia technicznego ze strony producenta dzięki połączeniu diagnostycznemu.

Galeria

Fotoradar śledzący - Integra 3D Fotoradar śledzący - Integra 3D Fotoradar śledzący - Integra 3D Fotoradar śledzący - Integra 3D Fotoradar śledzący - Integra 3D Fotoradar śledzący - Integra 3D Fotoradar śledzący - Integra 3D

Zatwierdzenie typu

Fotoradar śledzący - Integra 3D
© 2011-2017 VIDEORADAR Sp. z o.o. ostatnia aktualizacja: 24.01.2017.