Videoradar Sp. z o.o.

język polski Български English
mapa serwisu

Pomiar natężenia ruchu

Celem prowadzonych pomiarów jest weryfikacja natężenia ruchu pojazdów na drogach. Pomiary wykonujemy wykorzystując najnowsze, automatycznie przyrządy pomiarowe. Do pomiaru wykorzystywany jest certyfikowany przyrząd pomiarowy z wykorzystaniem foto i wideorejestracji. Idealne rozwiązanie do oceny miejsc wysokiego ryzyka np. okolice szkoły, przedszkola. Pomiary odbywają się przez określony czas w wyznaczonym miejscu przez zleceniodawcę.

Pomiary natężenia ruchu wykonywane są w celu pozyskiwania danych, które niezbędne są m.in. do celów projektowych, planistycznych, aktualizacji programów sygnalizacji świetlnej lub wynikają z odpowiednich przepisów i rozporządzeń.

Podstawowymi pomiarami są pomiary natężenia ruchu tzn. ilości poruszających się pojazdów w wyznaczonym miejscu i czasie. Równocześnie dokonywane są pomiary prędkości i weryfikacja rodzaj pojazdu: osobowe, ciężarowe. Kierunek celu nadjeżdżające – oddalające. Pomiary natężenia ruchu mogą odbywać się drodze do 4 pasów ruchu.

Zleceniodawca otrzymuje sprawozdanie generowane przez przyrząd pomiarowy w formie elektronicznej zawierających wykres i arkusz kalkulacyjny. Wyniki pomiarowe przekazywane są w postaci elektronicznej lub na życzenie zleceniodawcy w postaci papierowej. Zastosowany przyrząd umożliwia również wygenerowanie dokumentacji fotograficznej wykonywanej w miejscu wykonywanych pomiarów. Zarejestrowane obrazy umożliwiają np. ocenę zajętości pasów ruchu, w tym również np. przed zmianą sygnalizacji świetlnej.

Metoda automatycznego pomiaru czy metoda ręczna poprzez obserwatora?

Bez wątpienia najbardziej szczegółowym pomiarem jest pomiar poprzez automatyczny przyrząd pomiarowy natężenia ruchu.

Ręczne pomiary ruchu prowadzone przez obserwatorów w nie zdają egzaminu przy dużych natężeniach ruchu w pomiarach z określeniem struktury rodzajowej. Wynika to z ograniczonych możliwości rejestracji pojazdów przez pojedynczego obserwatora oraz wynikające z tzw. czynnika ludzkiego: ze zmęczenia i znużenia obserwatora przy dłużej trwających pomiarach. Ręczne metody nie zapewniają gromadzenia materiału dowodowego i w związku z tym są trudności w udowodnieniu niestaranności obserwatora, bądź nawet zapisywania wyników bez faktycznego wykonania pomiarów.

© 2011-2017 VIDEORADAR Sp. z o.o. ostatnia aktualizacja: