O firmie

Firma VIDEORADAR Sp. z o. o założona została w roku 2001 na bazie polskiego Kodeksu Handlowego.

Do przedmiotu działalności spółki należy sprzedaż, wynajem oraz świadczenie usług dla instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach w kraju oraz poza jego granicami.

Spółka posiada wyłączność importu na teren Polski produktów rosyjskiej firmy SIMICON LTD – przyrządów do pomiaru prędkości jak również mobile urządzenia personalne firmy Sintel Italia S.p.A.

Firma w 2010 roku rozpoczęła działalność na terenie Bułgarii, wychodząc z ofertą produktów dostosowanych do tamtejszego rynku – m.in. radary, mierniki zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do czterech grup klientów - Policji, Inspekcji Ruchu Drogowego, Władz samorządowych wraz ze Strażami Miejskimi i Gminnymi oraz Żandarmerii Wojskowej. Nie mniej jednak produkty te trafiają również do indywidualnych klientów, firm, fundacji, czy instytucji naukowych.

Produkty, które oferuje firma VIDEORADAR Sp z o.o. łączą w sobie funkcje wielu różnych urządzeń do kontroli pomiaru i rejestracji zdarzeń w ruchu drogowym, wcześniej nie znanych i całkowicie nowych.

Jako firma, VIDEORADAR Sp z o.o. chce przyczynić się znacząco do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz poza granicami kraju, oferując na rynku najbardziej nowoczesne i niezawodne systemy radarowe a także inny sprzęt służący bezpieczeństwu na drogach.

D. J.

Nazwy VIDEORADAR i INTEGRA oraz logo VIDEORADAR są zastrzeżonymi, prawnie chronionymi znakami towarowymi.

certyfikat zastrzeżenie podziękowanie Świadectwo ochronne znak firmowy Świadectwo ochronne znak firmowy
© 2011-2017 VIDEORADAR Sp. z o.o. ostatnia aktualizacja: 19.12.2013.