Фирмата

Фирмата VIDEORADAR Sp. z o. o. е основана през 2001 година въз основата на полския Търговски закон.

Предмет на дейността на компанията/сдружението са: продажба, наем и услуги за институциите и службите, отговарящи за безопасността по пътищата в страната и в чужбина.

Фирмата разполага с пълномощие за внос на теритoрията на Полша на продуктите на руската компанията SIMICON ООД - уреди за измерване на скорост, уреди за тестване на алкохол в дъха/издишвания въздух на канадската компания ACS, както и симулатори 3Д за шофиране на чешката фирма ELSACO, както и тестери за еднократна употреба за наркотици на фирмата Alfa Scientific Designs Inc от САЩ.

През 2010 година започна работа в България предлагайки продукти съобразени с този пазар – например: радари, тестери на алкохол в дъха...

Офертата е насочена предимно към четири групи от клиенти – полицията, инспектората за пътното движение, общините заедно с общинската полиция, както и военната полиция. Често пъти продуктите са купувани също и от индивидуални клиенти, фирми, фундации, а също от научни институции.

Предлаганите от фирмата VIDEORADAR Sp z o.o. продукти съчетават функциите на много различни устройства за измерване и регистриране на събития от пътното движение, непознати досега и съвсем нови.

Като фирма VIDEORADAR Sp z o.o. се стреми значително да подобри безопасността на пътното движение в Полша и извън границите на страната, като предлага най-съвременни и сигурни радарни системи, а също и друго оборудване допринасящо за безопасността на пътищата.

D. J.

Наименованията VIDEORADAR и INTEGRA, както и емблемата VIDEORADAR са регистрирани, защитени от закона търговски марки.

certyfikat zastrzeżenie podziękowanie
© 2011-2017 VIDEORADAR Sp. z o.o. последно обновяване: 12.11.2013.