Aktualności

10.07.2016

Lider ITS 2016

Firma VIDEORADAR Sp. z o.o. została wyróżniona podczas VII edycji konkursu LIDER ITS 2016 w kategorii „Najlepszy Produkt - Urządzenie”. Za innowacyjny przyrząd INTEGRA 3D, umożliwiający automatyczną kontrolę ruchu drogowego, w tym rejestrację wykroczeń. Rozdanie nagród miało miejsce pierwszego dnia IX Polskiego Kongresu ITS. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

25.03.2014

Intertraffic 2014

19.12.2013

Nowości

Z przyjemnością informujemy iż pojawiły się nowe produkty z serii multimedia i bezpieczeństwo firmy Sintel Italia. Więcej informacji w dziale oferta!

18.12.2013

Intertraffic World | Annual Showcase 2014

20.11.2013

INTEGRA 3D w Polsce

Mamy przyjemność poinformować iż zamontowaliśmy w Polsce, pierwszy na świecie w pełni funkcjonalny fotoradar tzw. śledzący, rejestrujący jednocześnie do 32 pojazdów, zapewniający jednoznaczną identyfikacje pojazdu mierzonego.

W ślad za entuzjastycznym odebraniem w internecie, naszego systemu fotoradarowego zdobywa również fanów w świecie rzeczywistym dzięki innowacyjnemu sposobowi pomiaru prędkości oraz zarządzania ruchem drogowym. Jego producent – rosyjska firma SIMICON, nie mógł nawet przypuszczać jaką on zyska popularność na YouTube, gdzie został obejrzany ponad milion razy. Poza światem wirtualnym staje się on coraz bardziej popularny w świecie rzeczywistym, gdzie został już zainstalowany w ponad 100 lokalizacjach, w tym również poza granicami Rosji.

Najważniejszą cechą systemu INTEGRA 3D jest to, że może on mierzyć prędkość jednocześnie pojazdom nadjeżdżającym i oddalającym się nawet na czerech pasach ruchu. A jest to możliwe przy wykorzystaniu tylko jednej głowicy radarowej, która może być umieszczona zarówno z boku drogi jak również bezpośrednio nad nią. W przeciwieństwie do innych systemów pomiarów prędkości wielu celów, system INTEGRA 3D nie wykorzystuje linii granicznych ale w rzeczywistości dokonuje pomiaru poprzez cały kontrolowany obszar. Urządzenie może być zamontowane na wysokości 5 – 8 m, co eliminuje możliwość zasłaniania się przez mierzone pojazdy. Częstotliwość dokonywanych pomiarów daje urządzeniu możliwość śledzenia pojazdu w całym obszarze i śledzenia jego manewrów takich jak np. zmiana linii, przyspieszanie czy wjeżdżanie na pas ruchu w przeciwnym kierunku. Nawet pojazd poruszający się powoli po poboczu drogi nie uniknie pomiaru. Ponieważ urządzenie ustala dokładną pozycję mierzonego celu, może być wykorzystywane również do innych, poza tradycyjnym pomiarem prędkości, celów – jak np. jazda po buspasie czy poruszanie się ciężarówek po pasie dla nich nieprzeznaczonym.

Podwójne zdjęcia

INTEGRA 3D automatycznie wykonuje dwa zdjęcia jednemu pojazdowi w momencie dokonywania pomiaru prędkości podczas przejazdu przez obszar kontrolowany. Jedno ze zdjęć – szerokoformatowe pokazuje sytuację na drodze z wyraźnie wskazanym sprawcą wykroczenia. Drugie jest zbliżeniem sprawcy wykroczenia tak by możliwe było odczytanie jego numeru rejestracyjnego.

Wszystko w jednym

System automatycznego rozpoznawania numerów rejestracyjnych (ANPR software) opracowany został przez firmę Simicon i oparty jest na technologii sieci neuronowych. System oparty na technologii sieci neuronowych posiada umiejętność „samo uczenia” i przy odrobinie wysiłku może być zaadoptowany do rozpoznawania nowych typów tablic rejestracyjnych. INTEGRA 3D może rozpoznawać w czasie rzeczywistym numery rejestracyjne pojazdów jadących z prędkością do 250 km/h.

Urządzenie może mieć jeszcze wiele innych zastosowań wykraczających poza tradycyjny pomiar prędkości. Może ono monitorować sytuację na drodze jak również służyć do wykrywania różnego rodzaju naruszeń prawa o ruchu drogowym. Wbudowany system ANPR daje możliwość natychmiastowego sprawdzania wszystkich przejeżdżających pojazdów w różnych bazach danych (np. skradzionych pojazdów). Istnieje możliwość wgrania bazy danych bezpośrednio do pamięci urządzenia, co w przypadku zaniku połączenia z serwerem daje możliwość ciągłego dokonywania sprawdzeń. W ten sposób żadne dane nie zostają utracone a system w płynny sposób może wznowić współpracę z serwerem.

Istnieje również możliwość nawiązania bezpiecznego połączenia WiFi między urządzeniem a laptopem. INTEGRA 3D wyposażono w oprogramowanie dające możliwość karania sprawców wykroczeń bezpośrednio na drodze przez najbliżej znajdujący się patrol. W tej sytuacji dokumentacja z popełnionego wykroczenia jest wysyłana bezpośrednio do samochodu patrolowego.

Kontrolowanie ruchem drogowym to inny z obszarów w którym INTEGRA 3D może być wykorzystany z dużym powodzeniem. Opisana powyżej funkcja dokładnego pozycjonowania celu pozwala na gromadzenie informacji o ilości pojazdów poruszających się każdym z pasów. Rejestrowanie pojazdów wolnobieżnych jest również możliwe. Podsumowując, urządzenie ma możliwość gromadzenia informacji o ilości, natężeniu czy średniej prędkości pojazdów przejeżdżających po każdym pasie ruchu. Gromadzone dane mogą zostać wykorzystane do zmiany sygnalizacji świetlnej, wykrywania zatorów drogowych czy optymalizacji wykorzystania przepustowości drogi.

Urządzenie wyposażono również w dodatkowe czujniki takie jak GPS czy czujnik wstrząsu, ekran dotykowy ułatwiający instalację i wstępna konfigurację urządzenia.

(Tekst przetłumaczony z katalogu Intertraffic World | Annual Showcase 2014)

22.01.2013

Szkolenie w WORD w Poznaniu

Dnia 13.01.2013 odbyło się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Poznaniu szkolenia egzaminatorów na którym przetestowano przyrząd pomiarowy INTEGRA B, przeprowadzono przejazdy testowe auta i motocykla oraz analizę zgromadzonych materiałów pod kątem przydatności tego typu pomiaru prędkości do celów egzaminacyjnych. Uczestnicy jednomyślnie podkreślili, iż przyrząd tego typu znakomicie nadaję się do realizacji założeń nowego rozporządzenia.

Przyrząd INTEGRA B posiada Zatwierdzenie Typu wydane przez Główny Urząd Miar w Polsce, oraz legalizację. Przyrząd umożliwia „poklatkową” (do 8kl/s) rejestrację obrazu przy pomocy dwóch kamer wraz z równoczesną rejestracją prędkości na odcinku do ok. 300m. Zarejestrowany materiał można natychmiast odtworzyć oraz zarchiwizować. Dołączone oprogramowanie umożliwia sporządzenie protokołu na podstawie wcześniej zarchiwizowanych danych.


© 2011-2017 VIDEORADAR Sp. z o.o. ostatnia aktualizacja: 30.11.2016.